vlhkost-briket

Vlhkost a výhřevnost – jsou to opravdu ty jediné parametry, podle kterých vybírat brikety?

Různé druhy briket se v Česku prodávají již pár let, dalo by se tedy očekávat, že se všichni již dobře orientují při jejich výběru. Zatím je však opak pravdou.

V tomto článku se nechceme věnovat tématu rozdílu denních a nočních briket.  Nás zajímá otázka parametrů typu výhřevnost, vlhkost, popelnatost a další.

Základní parametry dřevních briket

Pojďme si nejdřív osvěžit parametry briket, se kterými se nejčastěji potkáváme. Tyto parametry testují nezávislé zkušebny, jako např. Strojírenský zkušební ústav v Brně, kde necháváme testovat brikety my.

Vlhkost briket je nejdůležitější parametr

Tato hodnota říká, kolik procent hmotnosti výrobku maximálně připadá na vodu/vlhkost.

Je samozřejmé, že tato hodnota se nemůže u dřevních briket blížit nule, to by bylo technologicky nemožné a také by se taková briketa drolila, nedržela pohromadě. Přirozená je hodnota mezi 10-14 %, u papírových pak do 10 %.

Těchto nízkých hodnot však dosahují jen nejkvalitnější brikety. V Česku existuje spousta domácích kutilů, kteří ve snaze ušetřit, vyrábí domácí brikety.

V kurzu jsou např. slevové letáky a časopisy, které se namočí a slisují. Výsledkem je briketa plná chemie, kancelářských sponek, a hlavně přebytečné vlhkosti, stačí se jen inspirovat na YouTubu a hned si můžete domácí brikety také vyrobit J.

Obdobné „návody“ najdeme také pro domácí výrobu „dřevních briket“ z pilin a dřevních zbytků, kde se vlhkost a chemie také neřeší.

A jak všichni víme, vodou si nezatopíme, čím vyšší vlhkost brikety, tím více energie využíváme pro ohřátí nadbytečné vody v briketách místo vytápění domu.

Vlhkost brikety můžeme významně zhoršit nevhodným způsobem skladování. Je důležité si uvědomit, že vlhkost není stálým parametrem daným ve výrobě, ale ovlivňuje ji i způsob skladování během prodeje a zejména u koncového spotřebitele.

Často se stává, že kvalitně vyrobené brikety jsou díky nevhodnému způsobu skladování znehodnoceny, a jejich výhřevnost klesne díky obsahu vody až k 13 MJ/kg.

Výhřevnost briket

Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách. Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami (výhřevnost je tedy hodnota bez vody). U dřevních briket se udává hodnota kolem 16-19 MJ/kg, u papírových pak 14-16 MJ/kg.

Spalné teplo briket

Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda.

Hodnota se uvádí v MJ/kg. U dřevních briket se tato hodnota pohybuje kolem 19-21 MJ/kg, u papírových kartonových briket hovoříme o číslu kolem 16-18 MJ/kg, hodnota se právě liší množstvím obsažené vody.

Popel (obsah popela nebo také popelnatost)

Popelnatost jako % hmotnosti udává, kolik procent z celkové hmotnosti zbyde po shoření brikety. U čistě dřevních briket se pohybujeme pouze do 1,5 %, u nočních briket se dostáváme na hodnoty kolem 12 %.

Zbytkový popel není na škodu, je totiž skvělým přírodním hnojivem na trávník a také zlepšuje vlastnosti nočních briket, jak vysvětlíme dál. Z hlediska komfortu topení přes den je však žádoucí malá popelnatost.

Složení brikety

Složení brikety je jedním z nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují průběh hoření.

Čistě dřevěné brikety hoří intenzivním plamenem, za to kratší dobu, a to od 2 do 4 hodin, dle typu topeniště a množství vzduchu. Hodí se tak zejména na denní topení, kdy chceme rychle dosáhnout vysoké teploty.

Naproti tomunoční papírové kartonové brikety hoří velmi pomalu, s minimem vzduchu dokáží žnout až 10 hodin. V topeništi tak není vidět vysoký plamen, ale spíš červená briketa, která postupně uvolňuje teplo celou noc, proto jsou vhodné pro dlouhé topení.

Pro výrobu nočních briket se používá také rašelina nebo kůra, avšak papírový karton vykazuje lepší fyzikální vlastnosti.

Jak to tedy je, vybírat brikety s nejvyšší výhřevností, minimem popela nebo podle něčeho jiného?

Tvar brikety – větší, menší?

Schopnost udržet teplo delší dobu např. celou noc, je ovlivněna tvarem brikety a materiálem, ze kterého byla vyrobena. Obecně platí, že čím větší a kompaktnější briketa je, tím déle vydrží hořet a žhnout.

Intenzita slisování významně ovlivňuje průběh hoření

To platí jak u dřevěných, tak i papírových briket. Díky velmi intenzivnímu slisování je totiž možné u briket z měkkého dřeva dosáhnout identických parametrů, zejména výhřevnosti, jako u briket z tvrdého dřeva. Pokud budeme topit tvrdým dřevem, bude intenzita hoření vyšší než u měkkého, u briket tak tomu ovšem není. Více jsme psali v tomto článku.

U papírových briket vysoké slisování způsobí vyšší kompaktnost, která opět prodlužuje dobu žnutí, hoření však bude méně intenzivní, protože do brikety proniká méně vzduchu, který hoření urychluje.

Struktura použitého materiálu

Tento parametr nám opět zamotá hlavu ve výběru briket. Pokud se na výrobu brikety použije surovina větší zrnitosti, nebo bude obsahovat dokonce kousky či třísky, stroj nikdy nebude schopen slisovat briketu na potřebnou intenzitu. Díky tomu do brikety opět bude pronikat větší množství vzduchu a bude rychleji hořet. Navíc si s takovou briketou zákazník kupuje více vzduchu, protože brikety jsou opticky větší, a tedy se jejich nákup zdá výhodnější.

A co ty válce s dírou – jsou jen na ozdobu nebo má díra další opodstatnění?

Ano, válce si zákazníci oblíbili zejména pro svůj tvar, který evokuje klasické polínko. Jsou tak skvělé zejména pro otevřené krby nebo krbová kamna, kde si chceme dopřát pohled na plápolající oheň.

Ona magická díra uprostřed také ovlivňuje průběh hoření. Díky většímu přívodu vzduchu přímo do středu brikety briketa hoří intenzivněji, tedy rychleji.

Pokud válcové brikety nalámete na menší kousky, intenzitu hoření ještě zvýšíte.

Jak tedy vybrat tu správnou briketu?

Věříme, že jsme objasnili, že výhřevnost a obsah vody nejsou jedinými parametry, dle kterých se rozhodovat.

 1. Rozmyslete si, kdy bude briketa používána – PŘES DEN NEBO V NOCI?
 2. Jakou intenzitu hoření očekáváte?
  • INTENZIVNÍ – volte dřevní válcové s dírou
  • INTENZIVNÍ S PRODLOUŽENOU DOBOU HOŘENÍ – volte dobře slisované dřevěné brikety s nadrobno namletou surovinou
  • NÍZKÁ INTENZITA – volte noční papírové dobře slisované, které lze samozřejmě použít i přes den
 3. Dobrý poměr cena výkon
  • Volte MIXI – tam kombinujete výhody dřevních i papírových briket, navíc za skvělou cenu